กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา หลังจากนนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต และถ่ายภาพร่วมกัน

 

« 1 of 15 »

8,662 total views, 1 views today