ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเลือกตั้ง

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศูนย์พระนครเหนือ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ บริเวณงานยานพาหนะ

13,789 total views, 1 views today