กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน


Continue Reading →

340 total views, no views today

ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นประธานการประชุมในหัวข้อ เรื่อง การส่งเอกสารที่ใช้เป้นหลักฐานประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

 

320 total views, no views today

ประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 4

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) ระยะที่ 4 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
Continue Reading →

406 total views, no views today

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ  ขึ้นวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายเดช วรเจริญศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธี  ณ โรงยิมชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา
Continue Reading →

420 total views, no views today