ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป

Continue Reading →

56 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017

14715689_324964537865464_4972134090987921212_o

สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017 ในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Continue Reading →

110 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา

banweb-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

124 total views, no views today

ดังไม่หยุด…ฉุดไม่อยู่ “จุ๋ม” ปอยเด้ง ช่อง3SD บันทึกเทปมอเตอร์ไซต์มิเตอร์ ราชมงคลพระนคร

วันที่ 29 กันยายน 2559 ดร.สุเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคมอเตอร์ไซมิเตอร์ ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยนายกันตวัชร ทองสอาด และนายถิรพงศ์ อยู่อาจินต์ เจ้าของโปรเจคฯให้สัมภาษณ์คุณนพขวัญ นาคนวล หรือ จุ๋ม ปอยเด้ง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD เพื่อบันทึกเทปรายการข่าวชาวบ้าน ซึ่งออกอากาศทุกวัน เวลา05.00 -06.00 น. โปรดติดตามได้เร็วๆนี้

Continue Reading →

86 total views, no views today

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

Continue Reading →

130 total views, no views today

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “สัมพันธ์จากใจ…สายใยราชมงคลพระนคร” ประจำปี 2559  ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันของทุกคณะ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 08.30 – 11.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน  และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดง

Continue Reading →

262 total views, 4 views today

ประกาศจากงานกองทุนฯ

2221

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2559

รายงานตัวสัมภาษณ์ ที่ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

48 total views, no views today