การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ ครั้งที่ 2/2560 Continue Reading →

122 total views, no views today

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อ งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียน

**ภายในวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560

 

::รายละเอียด ::

396 total views, 2 views today

แบบสอบถามความต้องการปรับคุณวุฒิเป็น วศ.บ.

สอบถามความต้องการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อปรับคุณวุฒิ จาก คอบ. อสบ. และคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า เป็นวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.


 

1,224 total views, 6 views today

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

19 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1” Continue Reading →

272 total views, no views today

โครงการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

282 total views, no views today

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา
และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 Continue Reading →

140 total views, no views today

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน และถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป Continue Reading →

244 total views, 2 views today

โครงการ 3D Printing

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการด้านวิชาการ “โครงการ 3D Printing” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน Continue Reading →

206 total views, no views today

Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2

บรรยากาศงาน “Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงาน “Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเเต่ละสาขาวิชาประมาน 11 สาขา Continue Reading →

574 total views, 14 views today