รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์จํานวน 1 ชุด ตามเว็บไซต์ดังนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

124 total views, no views today

โครงการ การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา” ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

106 total views, no views today

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 5 หมายเลข คือ นายศิวกร ช่วงชื่น ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพรเทพ กำเนิดพรต ผู้สมัครหมายเลข 2 นายปราเมศ แสงสมัย ผู้สมัครหมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ นิติธรรมรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 4 และนายนิรวิทย์ วงเวียน ผู้สมัครหมายเลข 5

Continue Reading →

148 total views, no views today

โครงการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ธีรโชติ จันทวังโส (พระอาจารย์โจ) วัดถ้ำสิงโตทอง บรรยายธรรมะ “ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด” (ส่งถึงที่…ซึ้งถึงใจ) เวลา 09.00 – 12.00 น. และในช่างบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

90 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

Continue Reading →

48 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์๑

Continue Reading →

130 total views, no views today

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 “The 5th Sustainable Industrial Innovation and Management Conference 2016” วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Conference Template 2016 (Download Word)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณสามารถ สุขมั่น โทร 02-345-1265 มือถือ 085-110-8562

E-mail : samarts@off.fti.or.th, suk_samart@yahoo.com

คุณชัชฎา แก้วเรือง โทร 02-345-1157 มือถือ 086-399-2726

E-mail : chatchadak@off.fti.or.th, chatchada.kr@gmail.com

148 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มีนาคม 2558 

**ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

110 total views, 2 views today

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน จัดโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ (WiL + STEM)” โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อ “การทบทวนนโยบาย มหาวิทยาลัยและการจัดการแบบ WiL + STEM” และการบรรยายช่วงที่สองในหัวข้อ “ความคาดหวังของผู้ประกอบการกับการจัดการศึกษาแบบ

Continue Reading →

168 total views, no views today

โครงการประหยัดพลังงาน

เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานภายในองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ” โดยฝ่ายส่งเสิรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีการประชุมร่วมกันในวันที่ 17 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Continue Reading →

118 total views, no views today