กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศจากงานกองทุนฯ เรื่องกำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกชั้นปี รายเก่า รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

*ให้นักศึกษากรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนเปิดเทอม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 นี้ และส่งเอกสารเพื่อดำเนินการกู้ยืม ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60
**โดยเฉพาะนักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ให้รีบดำเนินการ เนื่องต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนด้วย

-กรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมได้ที่ 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUD…/html/index.html

-กรณีที่ไม่สามารถเลือกคณะได้ ให้ตั้งค่าตามนี้
https://www.facebook.com/SLFeng.rmutp/posts/1764157870562436

400 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับวุฒิ วศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ขยายถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ปฎิทินการรับสมัคร
Continue Reading →

4,178 total views, 0 views today

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1
-บัญชีงบหน้าผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ำกองประจำกำร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

500 total views, no views today

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่   12 พ.ย.  2560 ทั้งนี้จะมีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ Continue Reading →

2,258 total views, 0 views today

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พษ 2560 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา Continue Reading →

350 total views, no views today

การเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงสาขาโยธา

งานแนะแนวและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รวมกับ บริษัทเอพี ไทยแลนด์ จำกัด แนะแนวทางในการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนางานที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึก Continue Reading →

358 total views, no views today

เพลง “มงคลแห่งพระราชา”

“มิ่งมงคลแห่งพระราชา ภาคภูมิด้วยตราพระราชลัญจกร
พระราชทานนามมิ่งโกมล ราชมงคลพระนคร
ธ สถิตธำรงอยู่ ณ กลางใจ เทิดไว้นิจนิรันดร
ราชมงคลพระนคร สิริสถานแห่งปัญญา”

ร่วมรับชมมิวสิควิดีโอเพลง มงคลแห่งพระราชา
โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

400 total views, no views today

ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาโท

ประกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้สอบผ่านการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ปีการศึกษา 1/2560 Continue Reading →

488 total views, no views today

ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีมีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณ ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 เวลา 7.30-8.30 น.

« 1 of 3 »

454 total views, no views today

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 4 (ศูนย์พระนครเหนือ) เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง ก่อนที่เวลา 15.00 น. ได้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณโถงอาคารกิจการนักศึกษา คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

316 total views, no views today