โครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2 โดยมีคุณภูสิทธิ์ พลายชมพู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และรองศาสตราจารย์ทง ลานธารทอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย Continue Reading →

242 total views, no views today

ดูงานไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ดูงาน ณ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม 2560

Continue Reading →

204 total views, 4 views today

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร
ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี Continue Reading →

252 total views, no views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)”

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)” โดยมี คุณเฉลิมชัย พลายชุม Application Engineer บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
Continue Reading →

204 total views, no views today

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายเสรี สุพันธุ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด Continue Reading →

266 total views, 4 views today

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดคัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

 

นักศึกษาที่สนใจด้านกีฬาเปตอง ทางมหาวิทยาลัยเปิดคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน มทร.พระนคร โดยมี  นักกีฬาชาย 4 คน เจาะ 2 คน นักกีฬาหญิง 4 คน เจาะ 2 คน  Continue Reading →

268 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 Continue Reading →

414 total views, 2 views today

เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)”

“เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)

พบกันเร็วๆนี้ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ในงานจะได้พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งบูธของสาขาวิชาทั้ง 11 สาขา เพื่อแนะนำให้รู้จักแต่ละสาขาภายในคณะมากขึ้น รวมถึงแนะนำและชี้แนวทางในการศึกษาต่อแก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open house ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

———————————————————————————————————————————

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายวิชาการ 02-836-3000 ต่อ 4118

1,272 total views, no views today