ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ขอเชิญ ร่วมตักบาตร “ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 เวลา 7.30-8.30 น.

**สำหรับ นักศึกษาที่เข้าเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

322 total views, no views today

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการตรวจประเมิน จากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

388 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พ.ย. 2560

สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

++รายละเอียดเพิ่มเติม++

2,472 total views, 0 views today

นักศึกษาวิศวฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ One Young World 2017

 

 

 

เอ็กซ์พอร์ตช็อป สนับสนุนเยาวชนไทย สู่เวทีระดับโลก โดยนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น 1 ใน 6 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมโครงการ One Young World 2017 ที่เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย  Continue Reading →

356 total views, no views today

สาขาเครื่องกล รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

คุณทวี พวงจำปา เป็นตัวแทนจากบริษัท อเมริกันทูล (ประเทศไทย) จำกัด นำอุปกรณ์เครื่องช่าง อาทิ ประแจหกเหลี่ยมตัวแอล แบบยาว มม.สีเงิน, กรรไกรตัดโลหะ ตัดตรง/โค้งซ้าย วงแคบ เป็นต้น มอบให้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจาร์ยศิริพล ทองอ่อน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำใช้ในการสอน และการเรียนฝึกหัด ของนักศึกษาในสาขาต่อไป วันที่ 29 กันยายน 2560

374 total views, no views today

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนงานวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ในวันที่ 27 กันยายน 2560

362 total views, no views today

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ,อาจารย์มนชัย นรเศรษฐ์สิงห์ และอาจารย์คชพงษ์ สุมานนท์ ได้พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ฯ มาศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุด อาทิ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เป็นต้น โครงการจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

 

340 total views, no views today

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันของทุกคณะ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 07.30 – 12.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ แล้วรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดงจากใจของคณาจารย์และบุคลากร โดยบรรยากาศในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 SC 8390 SC 8453 SC 8458 SC 8459 SC 8462 SC 8464 SC 8465
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8473.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
 SC 8473 SC 8475 SC 8474 SC 8480 SC 8481 SC 8482 SC 8489 SC 8533 SC 8531 SC 8529
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8484.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
 SC 8484 SC 8525 SC 8520 SC 8496 SC 8495 SC 8494 SC 8521 SC 8519 SC 8540 SC 8535
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8536.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
 SC 8536 SC 8537 SC 8538
« 1 of 3 »

418 total views, no views today

ทำความดี ศิษย์เก่ามอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่า ชกพ. MC TD MM มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนายอานนท์ มะลิซ้อน นักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นจำนวนเงินร่วมแล้ว 114,000 บาท วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

276 total views, no views today

แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) งาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

370 total views, no views today