สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

516 total views, 2 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร “เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช. เป็นปีแรก”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กองลูกเสือวิสามัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้เปิดกองลูกเสือวิสามัญ […]

1,017 total views, 2 views today

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2558

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจฯ […]

1,169 total views, 5 views today