ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีมนักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พาทีมหุ่นยนต์ Extheme […]

1,057 total views, 2 views today