ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” […]

1,060 total views, 2 views today

โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า […]

924 total views, no views today

กิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ” โดยมีผู้บริหาร […]

1,978 total views, 5 views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ค่ายบุรฉัตร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

1,460 total views, 1 views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ค่ายบุรฉัตร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

1,328 total views, no views today

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” โดยมี ผศ.ดร. […]

781 total views, 3 views today