ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสยาม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ออกแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน […]

1,072 total views, 1 views today

โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

944 total views, 1 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนจากสำนักงาน กสทช.

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วยผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ […]

1,072 total views, 1 views today

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี […]

1,294 total views, no views today

โครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย ครั้งที่ 6

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย […]

1,313 total views, 3 views today

มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ […]

691 total views, no views today