งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในพิธีเปิด […]

1,340 total views, 1 views today

สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

800 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร “เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช. เป็นปีแรก”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กองลูกเสือวิสามัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้เปิดกองลูกเสือวิสามัญ […]

1,317 total views, no views today

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2558

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจฯ […]

1,493 total views, no views today