ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Continue Reading →

686 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Continue Reading →

774 total views, no views today

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ Continue Reading →

722 total views, no views today

งาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017

นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสาขา ร่วมจัดบูธสาธิตแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 Continue Reading →

486 total views, no views today

วิศวฯเจ๋ง! คว้า 2 รางวัล “แข่งขันฮอนด้ารถประหยัดเชื้อเพลิง”ทีม “By Part”

การแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิง Honda Econo Mileage Challenge 2017 ครั้งที่ 20

วิศวฯเจ๋ง! คว้า 2 รางวัล “แข่งขันฮอนด้ารถประหยัดเชื้อเพลิง”ทีม “By Part” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ์ รุ่นอุดมศึกษา และรางวัล Popular Vote อันดับที่ 2 ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Econo Mileage Challenge 2017 ครั้งที่ 20 Continue Reading →

666 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระสึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  Continue Reading →

942 total views, 2 views today

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

Continue Reading →

1,568 total views, no views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ

เมื่อวันที่ 30-31 ตุุลาคม 2560 งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานจัดการความรู้(KM) และสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัด”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ”  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ณ กลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

642 total views, no views today

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560


เมื่อวันอังคารที่ 31  ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2560 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. Continue Reading →

1,646 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียนติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม Continue Reading →

532 total views, no views today