โครงการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

98 total views, 16 views today

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดคัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

 

นักศึกษาที่สนใจด้านกีฬาเปตอง ทางมหาวิทยาลัยเปิดคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน มทร.พระนคร โดยมี  นักกีฬาชาย 4 คน เจาะ 2 คน นักกีฬาหญิง 4 คน เจาะ 2 คน  Continue Reading →

150 total views, 6 views today

เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)”

“เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)

พบกันเร็วๆนี้ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ในงานจะได้พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งบูธของสาขาวิชาทั้ง 11 สาขา เพื่อแนะนำให้รู้จักแต่ละสาขาภายในคณะมากขึ้น รวมถึงแนะนำและชี้แนวทางในการศึกษาต่อแก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open house ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

———————————————————————————————————————————

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายวิชาการ 02-836-3000 ต่อ 4118

1,146 total views, 8 views today

ประกาศงานกองทุน แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

::รายละเอียด::  แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4201

 

 

126 total views, 4 views today

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ที่เข้าสอบ ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนในการเข้าสอบ และจำรหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ พร้อมเตรียมดินสอ 2B และปากกาในการเข้าสอบ

206 total views, 2 views today

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน


Continue Reading →

80 total views, 2 views today