แจ้งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2และรอบรับตรงที่สอบผ่าน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลังรายงานตัวแล้วให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปวัดตัว ตัดเสื้อและซื้ออุปกรณ์ได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา ในเวลา 13.00 น.-15.00 น.
โดยนำเงินไปชำระ
ชาย 2,180 บาท
หญิง1,840 บาท
มีข้อสงสัยสอบถามที่ 02 8363000 ต่อ4190

148 total views, 6 views today

แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนา

แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนา การปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง

 

48 total views, 6 views today

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

342 total views, 6 views today

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัคร จำนวน 30 คน (ไม่จำกัดเกรดที่จบ)
    – ปวช. ช่างอุตสาหกรรม (ไม่รับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    – ม. 6 (วิทย์-คณิต) ไม่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT
    – ม. 6 (แผนกอื่นๆ) จะต้องเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต

Continue Reading →

1,312 total views, 14 views today

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ที่ชำระค่าเสื้อผ้าแล้ว รวมถึงรอบที่จะวัดตัวสั่งเสื้อผ้าในวันที่ 31 พ.ค.61 

จะได้รับเสื้อผ้าในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 9.30น.-12.00น. ที่ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
**ยกเว้นเสื้อช็อป ที่จะได้รับหลังเปิดเทอม
****นำใบสำคัญรับเงินไปแสดงด้วย

160 total views, 2 views today

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถรับเครื่องแต่งกายได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น.- 12.00น. ณ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ (นักศึกษาต้องนำใบสำคัญรับเงินไปแสดงด้วย)

กำหนดการโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

1,136 total views, 20 views today

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์…ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจสอบบรรจุ ก.พ. ม.ราชมงคลพระนคร จัดติวแนวสอบเข้า ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) สำหรับประชาชนทั่วไป

Continue Reading →

244 total views, no views today