เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2018

Posted Posted in ข่าว

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

18,125 total views, 214 views today

ร่วมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดเรียงความเรื่อง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Posted Posted in ข่าว

ร่วมยินดีกับ นายกฤตวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ […]

42,713 total views, 214 views today