กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา  

หมายเหตุ :: นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

 

**กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560**

256 total views, 256 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษารประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

+กำหนดการรับสมัครระดับ ปวช. ประเภทรับตรง+

402 total views, 8 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100 Continue Reading →

1,570 total views, 4 views today

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12

ม.ราชมงคลพระนคร จัดมหกรรมกีฬาสุดมันส์ สร้างสรรค์สามัคคี “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” 9 คณะ เตรียมทัพกองเชียร์ พร้อมประชันผู้นำเชียร์ ข่าวดีของทุกชั้นปี
ย้ำ…โอกาสทอง! รับชั่วโมงกิจกรรมเต็มแม็กซ์ กว่า 50 ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน Continue Reading →

224 total views, 2 views today

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศจากงานกองทุนฯ เรื่องกำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกชั้นปี รายเก่า รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

*ให้นักศึกษากรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนเปิดเทอม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 นี้ และส่งเอกสารเพื่อดำเนินการกู้ยืม ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60
**โดยเฉพาะนักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ให้รีบดำเนินการ เนื่องต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนด้วย

-กรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมได้ที่ 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUD…/html/index.html

-กรณีที่ไม่สามารถเลือกคณะได้ ให้ตั้งค่าตามนี้
https://www.facebook.com/SLFeng.rmutp/posts/1764157870562436

328 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับวุฒิ วศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ขยายถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ปฎิทินการรับสมัคร
Continue Reading →

3,724 total views, 14 views today

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1
-บัญชีงบหน้าผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ำกองประจำกำร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

418 total views, no views today