ร่วมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดเรียงความเรื่อง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ร่วมยินดีกับ นายกฤตวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ นายพิพัฒน์ ประพัสสร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล ที่1 ,2 ตามลำดับ ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมกับกลุ่มภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2561 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่  การประกวดเรียงความเรื่อง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 

28 total views, 2 views today

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

9,228 total views, 26 views today

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00น. โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้งที่ 4 (ศูนย์พระนครเหนือ) Continue Reading →

406 total views, no views today

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา รอบ ปรับวุฒิ วศ.บ. ประจำปีการศึกษา 2561

*** ขยายการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ***
<<ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา รอบ ปรับวุฒิ วศ.บ. ประจำปีการศึกษา 2561>>

 

1,016 total views, 2 views today