ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป

Continue Reading →

132 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017

14715689_324964537865464_4972134090987921212_o

สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017 ในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Continue Reading →

230 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา

banweb-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

298 total views, no views today

ประกาศจากงานกองทุนฯ

2221

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2559

รายงานตัวสัมภาษณ์ ที่ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

116 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปี 2560

banweb

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์

Continue Reading →

254 total views, 4 views today

Ban59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว ทุกท่าน ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรพระนครเหนือ “สายสัมพันธ์ที่แน่นเหนียว หนึ่งเดียวพระนครเหนือ” ประจำปี 2559 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

192 total views, no views today