ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559   มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
Continue Reading →

496 total views, no views today

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน AT CODE

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน AT CODE  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา  ที่ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา  ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16-30 น.

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4218

418 total views, no views today

“ราชมงคลพระนคร” รับน้องสร้างสรรค์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2560 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง พร้อมตั้งนโยบายจัดทำหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
Continue Reading →

632 total views, 8 views today

กำหนดการรายงานตัว ระดับปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
Continue Reading →

436 total views, no views today

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร และ เค้าเตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ที่ต้องการผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์เทเวศร์ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 6401

460 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภท ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2560

Continue Reading →

672 total views, no views today

กำหนดการวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบโควต้าและแอมมิชชั่น)

กำหนดการวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบโควต้าและแอมมิชชั่น)


Continue Reading →

422 total views, no views today

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาห้ามเข้าร่วมกิจกรรม

Continue Reading →

418 total views, no views today