รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

DSC_0306

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

Continue Reading →

62 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_0507-1024x680

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครประเภทรับตรง และความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีรายละเอียดดังนี้

Continue Reading →

50 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดงาน “ปฐมนิเทศนักนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

66 total views, no views today