กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศจากงานกองทุนฯ เรื่องกำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกชั้นปี รายเก่า รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

*ให้นักศึกษากรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนเปิดเทอม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 นี้ และส่งเอกสารเพื่อดำเนินการกู้ยืม ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60
**โดยเฉพาะนักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ให้รีบดำเนินการ เนื่องต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนด้วย

-กรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมได้ที่ 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUD…/html/index.html

-กรณีที่ไม่สามารถเลือกคณะได้ ให้ตั้งค่าตามนี้
https://www.facebook.com/SLFeng.rmutp/posts/1764157870562436

406 total views, 0 views today

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับวุฒิ วศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ขยายถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ปฎิทินการรับสมัคร
Continue Reading →

4,200 total views, 0 views today

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1
-บัญชีงบหน้าผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ำกองประจำกำร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

512 total views, 0 views today

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่   12 พ.ย.  2560 ทั้งนี้จะมีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ Continue Reading →

2,266 total views, no views today

เพลง “มงคลแห่งพระราชา”

“มิ่งมงคลแห่งพระราชา ภาคภูมิด้วยตราพระราชลัญจกร
พระราชทานนามมิ่งโกมล ราชมงคลพระนคร
ธ สถิตธำรงอยู่ ณ กลางใจ เทิดไว้นิจนิรันดร
ราชมงคลพระนคร สิริสถานแห่งปัญญา”

ร่วมรับชมมิวสิควิดีโอเพลง มงคลแห่งพระราชา
โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

406 total views, 0 views today

ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาโท

ประกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้สอบผ่านการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ปีการศึกษา 1/2560 Continue Reading →

506 total views, 0 views today

ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ขอเชิญ ร่วมตักบาตร “ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 เวลา 7.30-8.30 น.

**สำหรับ นักศึกษาที่เข้าเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

332 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พ.ย. 2560

สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

++รายละเอียดเพิ่มเติม++

2,490 total views, 0 views today