นักศึกษาวิศวฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ One Young World 2017

 

 

 

เอ็กซ์พอร์ตช็อป สนับสนุนเยาวชนไทย สู่เวทีระดับโลก โดยนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น 1 ใน 6 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมโครงการ One Young World 2017 ที่เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย  Continue Reading →

364 total views, 0 views today

แบบสอบถามความคิดเห็น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์สมัยใหม่ (นานาชาติ)

แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์สมัยใหม่ (นานาชาติ)สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

450 total views, 0 views today

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา Continue Reading →

640 total views, no views today

กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

6,240 total views, 0 views today

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำาเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ จะนำผู้ค้ำประกันมาลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน  **ภายในวันที่ 12 – 22 กันยายน 2560 เท่านั้น**  หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560  และ ผู้กู้รายเก่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน
**ภายในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560
  ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่องานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา  Continue Reading →

416 total views, 0 views today

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60 Continue Reading →

636 total views, 0 views today

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อ งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียน

**ภายในวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560

 

::รายละเอียด ::

626 total views, 0 views today

แบบสอบถามความต้องการปรับคุณวุฒิเป็น วศ.บ.

สอบถามความต้องการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อปรับคุณวุฒิ จาก คอบ. อสบ. และคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า เป็นวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.


 

1,614 total views, 0 views today

โครงการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

524 total views, 0 views today