ทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์

ทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการจัดการ ณ ม.ซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน **ปิดรับสมัคร 22 มี.ค. 61**

 รายละเอียด:

ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2561 จำนวน 3 ทุน โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน

ดังนั้น สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับทุนดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครด้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th/) หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” หรือที่ url : http://www.ocsc.go.th/scholarship/king

สาขาที่เปิดรับ

1.     Master of Mechanical Engineering

2.     Master of Power Engineering & Thermal Fluid Science

3.     Master of Nuclear Science and Technology

4.     Master of Electrical Engineering

5.     Master of Electronic Science and Technology

6.     Master of Information and Communication Engineering

7.     Master of Control Science and Engineering

8.     Master of Computer Science and Technology

9.     Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology

10.  Master of Management Science and Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     อายุไม่เกิน 35 ปี

2.     เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

** ปิดรับสมัครวันที่ 22 มี.ค. 61**

 

สอบถามข้อมูลได้ที่

สาวิตรี ภิรมย์กิจ

โทร : 02 564 7000 ต่อ 81874

อีเมล : sawitree.piromkit@nstda.or.th

416 total views, 4 views today

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 61

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

440 total views, no views today

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

1,314 total views, no views today