คัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดคัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

 

นักศึกษาที่สนใจด้านกีฬาเปตอง ทางมหาวิทยาลัยเปิดคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน มทร.พระนคร โดยมี  นักกีฬาชาย 4 คน เจาะ 2 คน นักกีฬาหญิง 4 คน เจาะ 2 คน  Continue Reading →

516 total views, 0 views today

เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)”

“เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)

พบกันเร็วๆนี้ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ในงานจะได้พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งบูธของสาขาวิชาทั้ง 11 สาขา เพื่อแนะนำให้รู้จักแต่ละสาขาภายในคณะมากขึ้น รวมถึงแนะนำและชี้แนวทางในการศึกษาต่อแก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open house ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

———————————————————————————————————————————

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายวิชาการ 02-836-3000 ต่อ 4118

1,474 total views, 0 views today

ประกาศงานกองทุน แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

::รายละเอียด::  แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4201

 

 

372 total views, no views today

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ที่เข้าสอบ ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนในการเข้าสอบ และจำรหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ พร้อมเตรียมดินสอ 2B และปากกาในการเข้าสอบ

562 total views, no views today

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน


Continue Reading →

344 total views, no views today

ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นประธานการประชุมในหัวข้อ เรื่อง การส่งเอกสารที่ใช้เป้นหลักฐานประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

 

322 total views, no views today