กำหนดการปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ :: นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

70 total views, no views today

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รับตรง) รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รับตรง) รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2560


Continue Reading →

44 total views, no views today

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

  • จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

 

 

84 total views, no views today

กำหนดการรับเครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

กำหนดการรับเครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ให้นักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สามารถมารับเครื่องแบบนักศึกษาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เวลา 8.30 – 16.00 น. ได้ที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
Continue Reading →

108 total views, no views today

เชิญชวนร่วมงาน “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา (พระนครเหนือ) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือจองโต๊ะ ได้ที่ คณะกรรมการประจำสาขา ราคาโต๊ะละ 8,000 บาท

Continue Reading →

262 total views, 1 views today

ปฐมนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันอังคารที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Continue Reading →

296 total views, no views today

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล DINNER TALK “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล DINNER TALK

“ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

Continue Reading →

92 total views, no views today