ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาห้ามเข้าร่วมกิจกรรม

Continue Reading →

194 total views, no views today

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2560

Continue Reading →

306 total views, 4 views today

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560

เอกสารแบบสัมภาษณ์และแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา2560 สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/…/แบบสัมภาษณ์และแบบคำขอกู้ยืมเงินกอง…  หรือรับเอกสารได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

354 total views, no views today

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมิณความปลอดภัยยานยนต์ จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้แก่กลุ่มอาชีวะศึกษา

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมิณความปลอดภัยยานยนต์ จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้แก่กลุ่มอาชีวะศึกษา

ในวันที่ 1 มิถุนายน  2560 ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตันเเบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมทร.พระนคร วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวการศึกษา  “เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมิณความปลอดภัยยานยนต์ จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้แก่กลุ่มอาชีวะศึกษา” โดยมี รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และ ภาพรวมมมาตราฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และการทดสอบ โดยโครงการมีตั้งแต่วันที่ 1-2 มิถุนายน  2560
Continue Reading →

286 total views, 2 views today