ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ Continue Reading →

532 total views, no views today

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

สำหรับนักศึกษาที่อยากจะเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะน้องๆที่รอโครงการเปิดรับสมัครอยู่ ตอนนี้เปิดแล้วนะ 22 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2561 เข้ามาสมัครกันได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ Continue Reading →

550 total views, no views today

**ขยายเวลา**การรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 จาก ตั้งแต่ 5 ก.พ.–20 มี.ค. 2561 เป็น ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 เมายน 2561 Continue Reading →

5,304 total views, 4 views today

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3

Continue Reading →

2,444 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

++กำหนดการ++

 

950 total views, 2 views today

กำหนดการงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ (ลานจอดรถ)  อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 17.45 น. – 22.00 น.

**กำหนดการ งานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

1,146 total views, 2 views today