ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยทางสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาเรื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกับสังคมหลังจากจบการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »

1,040 total views, 4 views today

One thought on “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Comments are closed.