MOU

MOU การจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
MOA บริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด
MOU กับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
MOU ของบริษัทฮาซาฮี ไทยอัลลอย
MOU ของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
MOU ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
MOA กับบริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมทำ MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมทำ MOU กับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

1,591 total views, 2 views today