NHK สัมภาษณ์ มอบทุนการศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 เพื่อมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

668 total views, 12 views today