กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

 

วันที่ 23 เมษายน 2561 คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
#เลิกเพื่อรักษ์
#rmutp

« 2 of 2 »

670 total views, 6 views today