กิจกรรม

susco มอบเงินสนับสนุนรถฟอร์มูล่า 12 Engineer team

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในการสร้างโปรเจครถฟอมูล่า “Formula student” ในการนี้บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนรถฟอร์มูล่า 12 Engineer team โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระคร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

343 total views, 1 views today