The 59th Bangkok Gems Jewelry Fair 2017

นายวิเชียร มหาวัน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสาขา ร่วมจัดบูธสาธิตแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน The 59th Bangkok Gems Jewelry Fair 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานมีตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร IMPACT CHALLENGER 1-3 เมืองทองธานี

« 1 of 2 »

802 total views, 2 views today