ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบภาษาอังกฤษสำหรับ #dek63 สำหรับวุฒิม.6 และวุฒิปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 เตรียมตัวให้พร้อม สอบวันและเวลาไหนก็ได้ตามที่กำหนดนะคะ ทางเว็บไซต์ http://tms.rmutp.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม http://lc.offpre.rmutp.ac.th/

 1,617 total views,  117 views today