ข่าวสาร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดอินโฟกราฟฟิกนำเสนอข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์และคลิปนำเสนอไอเดียการทำการตลาด

วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ  ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ คลิปนำเสนอไอเดียการทำการตลาดข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์และการทำอินโฟกราฟฟิกนำเสนอข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์  จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2564 และตัดสินผลงานและประกาศผลวันที่ 22 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

 114 total views,  1 views today