ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  จำนวน 2  อัตรา สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 18 – 22  กรกฎาคม  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครได้ที่นี่

https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/

ประกาศรับสมัคร

 26 total views,  1 views today