ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศ!! 📢📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปิดทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
***หากนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะติดต่อ #ฝ่ายวิชาการและวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ได้เลยค่ะ

 3,395 total views,  20 views today