ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน ระดับ ปวช. แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢 นักเรียน ระดับ #ปวช. (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา ที่ https://reg.rmutp.ac.th และพิมพ์แบบคำขอสำเร็จการศึกษา ส่งที่งานทะเบียน
🔸ตั้งแต่วันบัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2567🔸
⏩ เอกสารที่ต้องส่งงานทะเบียน
1. แบบขอสำเร็จการศึกษาฯ (พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามให้ครบถ้วน
2. สำเนาใบเสร็จที่ชำระค่าธรรมเนียม (จำนวน 550 บาท)
3. รูปถ่ายชุดนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
🧑‍🎓นักเรียนชาย
▪ เสื้อเชิ้ตนักเรียนชายสีขาว
▪ ตัดผมรองทรงสูง
▪ โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย
👩‍🎓นักเรียนหญิง
▪ เสื้อเชิ้ตนักเรียนหญิงสีขาว ติดกระดุม เข็มกลัดและตุ๊งติ๊งตรามหาวิทยาลัย
▪ ทรงผมเรียบร้อย ไม่ปกปิดใบหน้า ถ้าผมยาวมัดรวบให้เรียบร้อย
❌ ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ และเสื้อยืดสีดำ หรือสีอื่นๆ ด้านในเสื้อนักเรียน
⭕ หากต้องการสวมใส่ขอให้เป็นสีขาวเท่านั้น
⏩ หมายเหตุ
1. นักเรียนที่เคยแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ต้องยื่นคำร้องคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาและส่งแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียนที่งานทะเบียนอีกครั้ง ทุกภาคเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
2. ค่าธรรมเนียมการแจ้งสำเร็จการศึกษา จำนวน 550 บาท นักเรียนจะชำระเพียงครั้งแรกที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 028363000 ต่อ 4117

Loading