ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

📣 ขอเชิญนักศึกษา #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วม โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน” ภาคเรียนที่ 3/2563 (รูปแบบออนไลน์)

โดยปฏิบัติดังนี้
🛠 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 โดยสแกน QR code
🛠 2. รับชมวิดีโอบรรยาย เรื่อง “การวัดและประเมินผลการฝึกงาน และการเขียนบันทึกการฝึกงาน” วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.
👉👉ชม VDO : https://youtu.be/gnNAvuS7Jww
🛠 3. ทำแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ วันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยสแกน QR code

 5,259 total views,  1 views today