ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ รับตรง ปริญญาโท – ปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ รับตรง ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย) สอบสมัภาษณ์ผ่าน Voice Call  เวลาสอบ 10:00 – 11:00 น.
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ (คณะวิศวฯ) ห้องสอบ ชั้น 2 ห้อง 2201 เวลาสอบ 09:00 – 12:00 น

ตรวจสอบรายชื่อ

 1,218 total views,  118 views today