ข่าวสาร

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27 ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/ท่าน

สมัครออนไลน์

หมายเหตุ : ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566
– ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป หรือสามารถส่งผู้แทนได้โดยไม่มีผลกระทบกับข้อมูลการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน
– เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (108 จริยา) (101 คุณฉันทลักษณ์) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

 113 total views,  1 views today