ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย และบุคลากร
สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 2,767 total views,  162 views today