ข่าวสาร

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี” ฟรี

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง “การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี” โดยคุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์  วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมแก่สมาชิกสภาวิศวกรและผู้สนใจจากสาขาวิศวกรรมควบคุม  จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว

*  รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน www.coe.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

**  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

***  เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2 PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้นคือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

หมายเหตุ :    1.สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่านได้ทันที หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

                      2. รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน                    


 401 total views,  1 views today