กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ “ธรรมสวนะออนไลน์” ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ธรรมเทศนา ภายใต้โครงการ “ธรรมสวนะออนไล์”ครั้งที่ 2 โดยมีผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นำข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน รวมทั้งมุมมองต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

รูปภาพทั้งหมด

 6,233 total views,  155 views today