ข่าวสาร

IYF Thailand เชิญร่วมชมการแสดงเต้นวัฒนธรรมและรับชมดนตรีระดับโลก

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงเต้นวัฒนธรรมและรับชมดนตรีระดับโลก ละครเพลง และฟังการบรรยายโลกของจิตใจในงาน Culture Concert
📍โดยขอรับบัตรชมการแสดงได้ที่ https://forms.gle/Fu4C9cCFz3AcMgxK7

Loading