ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

**ประเภทการรับสมัคร**

  1. ผู้ที่สมัคร นศท. ปี 1 (ใหม่) สมัครได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  2. ผู้ที่สมัครกรณีโอนย้ายสถานศึกษาทุกชั้นปี สมัครได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  3. ผู้ที่สมัครกรณีเลื่อนชั้นทุกชั้นปี สมัครได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ติดต่อได้ที่ : งานวิชาทหาร ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4115

ผู้ที่สมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1


ผู้ที่สมัครกรณีโอนย้ายสถานศึกษาทุกชั้นปี


ผู้ที่สมัครกรณีเลื่อนชั้นทุกชั้นปี


รายงานตัว

 9,974 total views,  1 views today