หน้าแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสาร

CPV1

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

CPV1

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2558

CPV2

กำหนดการตรวจร่างกายและรับชุดนักศึกษา

BanBan090758

ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

SIMEban090758

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

CPV2

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

11127530_1578690415739871_1106238125977967265_n

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

CPV2

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

CPV1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

11046630_664970550274833_6871403512335032339_n

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

กิจกรรม