หน้าแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับ

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงสาขาโยธา

ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเครื่องกล รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ทำความดี ศิษย์เก่ามอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

41,105 total views, 183 views today