ขายทอดตลาด

ประจำเดือนเมษายน 2560

::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

ประจำเดือนกันยายน 2558

::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558)

 

111 total views, 2 views today