งานบริหารทรัพย์สิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ให้เช่า

ห้องประชุม

 • ห้องประชุมเฟืองเงิน    เต็มวัน   3,000 บาท     ครึ่งวัน    1,800 บาท
  พื้นที่ 17×10 เมตร    จำนวน 50   ที่นั่งเครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

 

 • ห้องประชุมเฟืองทอง     เต็มวัน 5,000 บาท      ครึ่งวัน 3,000 บาท
  พื้นที่ 20×10 เมตร     จำนวน 150 ที่นั่ง  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

 

 • ห้องประชุมเฟืองเพชร     เต็มวัน 4,000 บาท      ครึ่งวัน 2,400 บาท
  พื้นที่ 20×12 เมตร   จำนวน 35 ที่นั่ง  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

 

 • ห้องสัมมนาเฟืองเหนือ    เต็มวัน 45,000 บาท     ครึ่งวัน 27,000 บาท
  พื้นที่ 32×48 เมตร   จำนวน 1,000 ที่นั่ง  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

โรงยิม

 • โรงยิม 1 ชั้นบน     เต็มวัน  3,000 บาท      พื้นที่ 24×40 เมตร

 

 • โรงยิม 2 ชั้นล่าง     เต็มวัน  3,000 บาท     พื้นที่ 32×32 เมตร

 

ศูนย์ฟิตเนส

 • เต็มวัน  2,500 บาท    พื้นที่ 8×24 เมตร   (พร้อมเครื่องออกกำลังกาย)

 

ลานอเนกประสงค์ 

 • เต็มวัน 2,000 บาท    พื้นที่ 40×30 เมตร

ร้านถ่ายเอกสาร

 • 4,000 บาท / เดือน    พื้นที่ 3×5 เมตร

ซุ้มถ่ายเอกสาร

 •  1,500 บาท / เดือน    พื้นที่ 3×3 เมตร

ซุ้มอาหาร/เครื่องดื่ม

 • 2,000 บาท/เดือน    พื้นที่ 4×4 เมตร   (จำนวน 6 ที่นั่ง)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นายเสกสรร กันธรส
โทร. 02 8363000 ต่อ 4209
ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ด้านการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10 วาระที่ 4.3 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และมติที่ประชุมครั้งที่ 12 วาระที่ 4.9 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (เอกสารแนบ)

Loading