สัญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตราประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์