องค์ความรู้งานศิลปวัฒนธรรม

องค์ความรู้ ทองกรอบดอกไม้
องค์ความรู้ ขนมตาอุ้ย
องค์ความรู้ การพัดโรตี
องค์ความรู้ การนวดแป้งโรตี
องค์ความรู้ การขุดพลอยและแหล่งเรียนรู้อัญมณี
องค์ความรู้ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
องค์ความรู้ เรื่อง การทำขนมจาก
องค์ความรู้ เรื่อง โนรา หรือ มโนราห์
องค์ความรู้ การสานปู จากใบมะพร้าว
องค์ความรู้ การสานปลาตะเพียน จากใบมะพร้าว
องค์ความรู้ การตัดตุงไส้หมู
องค์ความรู้ในการทำปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
องค์ความรู้ในการทำหัตถกรรมกะลา จังหวัดพัทลุง
องค์ความรู้ในการมัดย้อมผ้าของหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์ความรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผ่า บ้านเชียง
องค์ความรู้การเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง
องค์ความรู้การปั้นลูกปัด บ้านเชียง

 

 

Loading