องค์ความรู้งานศิลปวัฒนธรรม

องค์ความรู้ เรื่อง การทำขนมจาก
องค์ความรู้ เรื่อง โนรา หรือ มโนราห์
องค์ความรู้ การสานปู จากใบมะพร้าว
องค์ความรู้ การสานปลาตะเพียน จากใบมะพร้าว
องค์ความรู้ การตัดตุงไส้หมู
องค์ความรู้ในการทำปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
องค์ความรู้ในการทำหัตถกรรมกะลา จังหวัดพัทลุง
องค์ความรู้ในการมัดย้อมผ้าของหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์ความรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผ่า บ้านเชียง
องค์ความรู้การเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง
องค์ความรู้การปั้นลูกปัด บ้านเชียง

 

 

Loading