โครงการสัมนาการยกระดับคุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจุบัน

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดโครงการสัมนา “การยกระดับคุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจุบัน” โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน และ  นายทัศนัย แสนพลพัฒน์  เป็นพิธีกรในการดำเนินงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภายในงานมีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้  ดร.สุธาวดี เตชะจันตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตราฐานแห่งชาติ Continue Reading →

13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : “Good Kids for Good Society”

“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” 18 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    หลักสูตรระยะสั้น “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” โดยมีวิทยากรอาจารย์วิเชียร  มหาวัน และ นางสาววรัญชลีย์ ทวีชัย  จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ  ในงานครบรอบ 13 ปี Continue Reading →