อบรมการจัดทำเว็บไซต์งานการจัดการความรู้

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์งานการจัดการความรู้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3

ลำดับที่ (ที่/ปี งปม.)เรื่องรูปแบบสถานที่จัดเก็บหมายเหตุ
001/61เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวเอกสารงานบริการวิชาการดาวน์โหลด
002/61เครื่องถมเงินWebpageงานบริการวิชาการ
003/61CE02_การศึกษาแนวโน้มปริมาณฝนรายปีด้วยวิธีทางสถิติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
004/61CE07_การประเมินประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมจราจรของโครงข่ายถนนในอำเภอเมืองลำพูนเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
005/61CE08_การออกแบบป้ายแนะนำทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
006/61CE09_การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการรถประจำทาง สาย 203 (ท่าอิฐ-สนามหลวง)เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
007/61CE10_ประสิทธิภาพของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่ และเปลือกหอยนางรม ในการรับแรงดัด เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
008/61
CE11_ประสิทธิภาพของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่ และเปลือกหอยนางรม ในการรับแรงอัด เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
009/61CE12_คุณสมบัติของค่าการไหลและกำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ผสมเถ้าลอยและเถ้าแกลบเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
010/61CE13_คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและเถ้าแกลบเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
011/61CE14_การศึกษาการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตที่ใช้วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
012/61CE15_การศึกษากำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่ใช้วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสาน เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
013/61
CP01_การวิเคราะห์ลิงค์เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
014/61CP04_ระบบแจ้งเตือนข่าวสารนักศึกษา ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
015/61
CP05_กระจกอัจฉริยะ เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
016/61CP06_โปรแกรมรู้จำตัวอักษรเพื่อช่วยในงานเอกสารเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
017/61CP08_การศึกษากระบวนการทางานของ Mirai Botnet ในความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
018/61EE06_การจำลองกังหันลมเชื่อมต่อระบบกริดไฟฟ้า 1 เฟสเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
019/61EE07_ระบบจำลองแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการออกแบบ และการติดตั้งระบบเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
020/61EE08_กลยุทธ์การประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็นด้วยการจัดการระบบละลายน้ำแข็งเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
021/61EE09_การสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกต่อไฟฟ้าแรงดันสูงของฉนวนไฟฟ้าเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
022/61EE10_การป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : กรณีเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแบบสก๊อตเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
023/61ET03_การพัฒนาเครื่องทำลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
024/61ET04_เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเวลาจริงสำหรับอาร์ทีดีในระบบระบายความร้อนของเตาหลอมเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
025/61ET05_เครื่องช่วยเดินกายภาพบำบัดผู้สูงอายุเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
026/61ET06_เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทัลเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
027/61ET07_สายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถี่ 87-137 MHzเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
028/61ET08_ชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสัญญาณ WiFiเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
029/61ET09_ระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
030/61IE12_การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะทองขาว 6 kเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
031/61IE13_เครื่องทดสอบความล้าตัวของวัสดุ แบบหมุนดัดปลายอิสระเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
032/61IM01_การประเมินการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของโรงเชื่อมเหล็กเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
033/61IM03_การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพแบบแม่พิมพ์ตัดแบบต่อเนื่อง
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะถ่วงล้อรถยนต์
_การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพแบบแม่พิมพ์ตัดแบบต่อเนื่อง
เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
034/61IM04_การออกแบบเครื่องมือจับยึดชิ้นงานเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
035/61IM05_การพัฒนากระบวนการตัดสินใจในการสร้างแนวทางปรับปรุงโรงงาน เพื่อการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทยเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
036/61IM07_การจัดสมดุลสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรณีศึกษา : สายประกอบเซนเซอร์รูปภาพ
เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
037/61IM08_การศึกษาปัจจัยสำคัญในการผลิตสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาแชมพูสมุนไพรบำรุงเส้นผมเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
038/61IM09_การศึกษาผลของอุณหภูมิลมร้อนที่มีต่อจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพสีของฟักทองญี่ปุ่นผงเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
039/61IM10_กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีศึกษาอุตสาหกรรมหล่อชิ้นงานโลหะและอโลหะเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
040/61IM11_การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาต่อปริมาณผลิตภัณฑ์จากการไพโรไลซิสผ้าปนเปื้อนน้ำมันเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
041/61JM01_การวิจัยและพัฒนาผลของอุณภูมิต่ำที่เกี่ยวข้องต่อการเร่งการแข็งตัวของยางซิลิโคนเหลวชนิด RTV (Room Temperature Vulcanization)เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
042/61JM02_การศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะทองขาว 6k สำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
043/61JM03_การศึกษาเอกลักษณ์ดอกเครือเทพรัตน์ เพื่อ การออกแบบเครื่องประดับเงินชุด “มาลีมุกดา”เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
044/61JM04_การศึกษาเอกลักษณ์นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร เพื่อการออกแบบเครื่องประดับเงินชุด “สกุณาพร”เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
045/61JM05_อิทธิพลส่วนผสมโลหะทองขาว 6k ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพสำหรับกระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
046/61ME01_การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความจุความร้อนจำเพาะของผ้าเบรกเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
047/61ME02_การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ด้วยการซับคูลสารทำความเย็น โดยน้ำที่ควบแน่นจากอีวาพอเรเตอร์เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
048/61ME03_การศึกษารูปแบบแกนกลางของชุดปอกเปลือกกระเทียมด้วยอากาศอัดเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
049/61ME04_การศึกษาส่วนผสมผักตบชวาและแกลบเพื่อการออกแบบโครงสร้างกันแรงกระแทกเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
050/61ME05_การศึกษาการอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อนจากคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
051/61ME06_การจำลองการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบหลายขั้นตอนในเครื่องอบแห้งแบบกระแสชนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณร่วมกับวิธีเอลิเมนต์ไม่ต่อเนื่องเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
052/61ME07_การออกแบบเครื่องอัดขั้นรูปพลาสติกเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
053/61ME08_สายพานลำเลียงชิ้นส่วนของก๊อกน้ำเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
054/61ME09_แขนกลและสายพานลำเลียงสำหรับเครื่องปั๊มโลหะเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
055/61ME10_เครื่องอบแห้งกุ้งโดยใช้ก๊าซหุงต้มเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
056/61ME11_การศึกษาการนำผักตบชวามาทำกระถางเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
057/61MT01_การปรับปรุงจิ๊กตรวจสอบท่อส่งน้ำยา เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
058/61MT02_เครื่องแยกกลีบกระเทียมและปอกเปลือกกระเทียมอัตโนมัติเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
059/61MT03_การจัดทำระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
กรณีศึกษา บริษัท พี พี เอส อินดัสตรี จำกัด
เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
060/61MT04_การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับบำบัดแก๊สคลอรีนในโรงผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ (การปะปานครหลวง)เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
061/61MT05_การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่ก้อนอัตโนมัติเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
062/61SC02_การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
063/61TD01_ศึกษาการออกแบบทางวิ่งของพลาสติกโพลีอะซิทั่ลเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
064/61TD02_การศึกษาและการออกแบบแม่พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์นาฬิการะบบสุญญากาศเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
065/61TD03_การศึกษาออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแบบต่อเนื่องชิ้นส่วนรถยนต์เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
066/61TD04_การลดต้นทุนการผลิตฝาและช้อนไอศกรีมด้วยการใช้วิธีการสมดุลรูวิ่งของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
067/61TD05_การศึกษาเชิงทดลอง หาผลกระทบการสึกหรอของแม่พิมพ์เหล็กกล้าคาร์บอนในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางคลอโรพลีนเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
068/61TD06_การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ยึดจับงานที่มีตัวกำหนดตำแหน่งแบบทั่วไปกับตัวกำหนดตำแหน่งแบบมีอุปกรณ์ตรวจจับเอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
069/61Abstract book of the 10th International 2018 (STISWB 2018)เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด
070/61Proceedings of the 10th International 2018 (STISWB 2018)เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัยดาวน์โหลด