กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริการและให้เช่าเครื่องทดสอบ สำหรับรถจักรยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยการบริการและให้เช่าเครื่องทดสอบ 4WD chassis dynamometer สำหรับรถจักรยานยนต์ ให้แก่บริษัท TUV Rheinland Thailand Ltd. เพื่อทดสอบกำลังงาน แรงม้า แรงบิด และไอเสียของรถ วัดกำลังงานของเครื่องยนต์ที่มีการถ่ายทอดกำลังงานผ่านเกียร์และเพลาขับหรือเฟืองท้าย ซึ่งมีสภาพคล้ายกับการทำงานจริงบนถนน ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องกล

 14,805 total views,  2 views today