ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESTACON 2023

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESTACON 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ […]

 8 total views

ห้ามนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าในพื้นที่คณะฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง…ห้ามนักศึกษา #ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าในพื้นที่บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

 4,430 total views,  130 views today

วิศวะ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  11,724 total views,  130 views today

 11,724 total views,  130 views today

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

Posted Posted in ข่าวสาร

รายละเอียดการรับสมัครเคลิกที่นี่ สมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com  13 total views

 13 total views

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น8

Posted Posted in ข่าวสาร

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise […]

 15 total views