สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

Loading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการรับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย แบบฟอร์ม ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 […]

Loading