ภาพบรรยากาศ ทำบุญคณะวิศวฯ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีทำบุญคณะฯ  นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

 354 total views,  140 views today

สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปีที่ 1 เท่านั้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร📌📌📌 **สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น […]

 513 total views,  140 views today

สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปีที่ 2-5 เท่านั้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร📌📌📌 **สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น […]

 516 total views,  139 views today

กำหนดการปฐมนิเทศใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) […]

 1,524 total views,  138 views today

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency […]

 1,561 total views,  137 views today

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมตัวให้พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) 📌วันที่ 17 […]

 1,591 total views,  139 views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งทางอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาการ ประกาศรับสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ […]

 38 total views,  1 views today