รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (รอบสุดท้าย)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ #ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบ […]

 252 total views,  110 views today

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวสาร

สมาคมศิษย์เก่ามทร.พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร […]

 8 total views,  1 views today

สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

Posted Posted in ข่าวสาร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน […]

 11 total views,  2 views today

ขั้นตอนการสั่งตัดเครื่องแต่งกายนักเรียน ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขั้นตอนการสั่งตัดเครื่องแต่งกายนักเรียน #ระดับปริญญาตรี *** […]

 566 total views,  113 views today

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

‼️ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร‼️ ขั้นตอนการสั่งตัดเครื่องแต่งกายนักเรียน #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

 611 total views,  114 views today

บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ชุดครุภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

Posted Posted in ข่าวสาร

บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ชุดครุภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร […]

 13 total views,  1 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” ในวันที่ […]

 12 total views,  2 views today

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาคแคลนทุนทรัพย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาคแคลนทุนทรัพย์ (เป็นทุนที่ให้ตามจำนวนค่าจัดการศึกษา […]

 656 total views,  108 views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพจัดงาน […]

 38 total views,  5 views today