การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาชาย เกิดปี พ.ศ. 2544

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาชาย เกิดปี พ.ศ. 2544 ที่ต้องการดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร […]

 1,461 total views,  154 views today

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ […]

 608 total views,  106 views today

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

Posted Posted in ข่าวสาร

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ […]

 554 total views,  97 views today

รายชื่อนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มทร.พระนคร ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer […]

 2,304 total views,  153 views today

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON 44)

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันนี้ (8/10/64) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ […]

 2,313 total views,  153 views today

นักศึกษาที่จะจบภาคการเรียน 2/2564 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศจากงานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2564 […]

 2,373 total views,  153 views today

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และ ปวช.

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี […]

 2,684 total views,  157 views today

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด จาก กระทรวง อว. ล่าช้า รอบสุดท้าย!!

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด จาก กระทรวง อว. ล่าช้า […]

 2,709 total views,  154 views today

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย และบุคลากร สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น […]

 2,760 total views,  155 views today

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น และการคัดเลือกผู้มีนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น และประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย และบุคลาการ สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น […]

 2,758 total views,  153 views today