สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (2024 […]

Loading

รับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน  6  คน […]

Loading

ขอความอนุเคราะห์ระดมเงินทุนเพื่อนำรายได้จากการระดมเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ ระดมเงินทุนเพื่อนำรายได้จากการระดมเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งถุงยังชีพ […]

Loading

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ งดการเรียนการสอนและห้ามนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าพื้นที่

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และ […]

Loading

งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทยและการจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean […]

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ […]

Loading

ฝึกงาน หางานง่ายๆ กับ JOBTOPGUN :: คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ฝึกงาน หางานง่ายๆ กับ JOBTOPGUN คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

Loading