ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 “The 5th RMUTP Conference on Engineering and Technology 2021” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ในรูปแบบ Online) วันที่ 28 พฤษภาคม 2021

เข้าสู่เว็บไซต์ ENGCON 5

 8,436 total views,  122 views today