ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง (1 ตุลาคม 2562)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ


สายวิชาการสายสนับสนุน

ลูกจ้างประจำ


19,719 total views, 1 views today